§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym dachowe.com.pl prowadzony jest przez Pawła Werę. NIP 5551808574 , REGON 771270691 .
 2. Siedziba firmy:

 • ul. Torowa 1
 • Pawłówko
 • 89-620 Chojnice
 • kom. 795 580 488
 • e-mail: sklep@dachowe.com.pl

Regulamin Sklepu dachowe.com.pl określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca – Firma dachowe.com.pl Paweł Wera z siedzibą w Pawłówku, przy ul. Torowej 1, kod pocztowy 89-620 Chojnice, NIP 5551808574, REGON 771270691.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dachowe.com.pl
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Dokładnie określa rodzaj oraz liczbę zamawianych Produktów.
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie; są w nim gromadzone dane osobowe i adresowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Koszyk – miejsce, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu; w zakładce „Koszyk” możliwe jest dokonywanie zmian w Zamówieniu, np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby Produktów lub ich całkowite usunięcie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Produkt – każdy przedmiot dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
 2. aktywne konto na poczcie elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niepożądanym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu internetowego z zapleczem technicznym Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotówkach, nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.
 2. Posiadanie Konta umożliwia przeglądanie ostatnich zamówień, zarządzanie adresami wysyłkowymi i adresami rozliczeniowymi, a także edytowanie hasła.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła podanych i zatwierdzonych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. W prawym górnym rogu strony, obok ikonki z koszykiem, będzie wyświetlała się kwota, na jaką złożono Zamówienie.
 2. Po wybraniu odpowiednich Produktów klikamy przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. W zakładce „Szczegóły płatności” uzupełniamy dane osobowe oraz adresowe. Wybieramy także sposób wysyłki oraz metodę płatności. Potem klikamy przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. o zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca realizuje Zamówienie.
 5. Jeśli posiadamy Konto, wystarczy się na nie zalogować. Wówczas nie trzeba już uzupełniać danych osobowych i adresowych.
 6. Gdy towar z zamówienia jest niedostępny w wyniku błędu magazynowego (brakuje go na magazynie sklepu lub u jego dostawców) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7 Płatności

Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub fakturę.

Dostępne metody płatności:

 1. przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu,
 2. przelew typu PayU – Płatności Online.
 3. płatność przy odbiorze

W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres e-mail zawierający dane bankowe i numer zamówienia. Klient dokonuje wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sklepu. W tytule płatności należy wpisać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Jeśli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności przez operatora PayU, musi zapoznać się i zaakceptować warunki regulaminu PayU.

Na końcu Klient musi zaznaczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży i sposób dostawy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Wszystkie zamówienia widoczne są w zakładce „Koszyk”.
 3. Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu płatności za Produkt, Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia. O każdym z tych etapów Klient jest informowany mailowo.
 4. Klient ma prawo wyboru dwóch sposobów dostawy:
  a. bezpośrednio do Sklepu – odbiór osobisty (bezpłatny),
  b. poprzez kuriera wskazanego w opisie Zamówienia.
 5. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Polski.

§ 9 Zwrot zamówionych Produktów

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania Produktu. Ma także obowiązek zwrócić Produkt w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.
 2. Klient może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

§ 10 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji były zawarte konkretne informacje na temat wady Produktu, daty jej wystąpienia oraz dane osobowe Klienta składającego reklamację, wraz z jego oczekiwaniami.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Towar zamawiany pod indywidualne wykonanie (różne długości, przekroje, kolor itp.)  wg. wskazania kupującego nie podlega zwrotowi

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edycji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie w Regulaminie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez informację umieszczoną na stronie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.