Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne dlatego jako DACHOWE.COM.PL  zapewniamy że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych . 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Tobie przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma VERPOL Paweł Wera z siedzibą w Pawłówku  przy ul. Torowej 1.

2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie dachowe.com.pl , zapisywania się do newslettera oraz w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie DACHOWE.COM.PL.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, obsługi reklamacji , wysyłek, płatności , zakładania i zarządzania Twoim kontem, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób na który wyraziłeś zgodę podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d) prowadzenia działań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione :

a) spedytorom, firmom kurierskim, przewoźnikom ,

b) firmom obsługującym płatności elektroniczne oraz kartami płatniczymi 

c) firmom udzielającym kredytów

d) firmom z branży IT zajmującym się obsługa systemów informatycznych, obsługa naszych serwerów, komputerów i poczty elektronicznej

e) firmom zajmujących się nasza stroną internetową 

f) podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości , badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

g) pracownikom firmy VERPOL Paweł Wera

h) firmie powstałej w wyniku przekształcenia firmy VERPOL Paweł Wera 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów sprzedaży – przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach :

* dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych 

* w celach statystycznych i archiwizacyjnych 

* maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy

6. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ewentualne wycofanie zgody prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres : DACHOWE.COM.PL Paweł Wera , ul. Torowa 1 , 89-620 Pawłówko lub w formie elektronicznej na adres : sklep@dachowe.com.pl

W każdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz że przechowywanie twoich danych osobowych narusza przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 26-go kwietnia 2016 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

8. Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Będziemy korzystać z profilowania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego tzn. np. automatycznie dobierzemy dla Ciebie reklamę w oparciu o wcześniejszą aktywność na stronie, zaproponujemy produkt zgodny z Twoimi zainteresowaniami , udzielimy odpowiedniego rabatu , przypomnimy o niedokończonych zakupach itp.

Oczywiście decyzję o tym czy skorzystasz z danego rabatu czy kupisz zaproponowany przez nas produkt pozostawiamy Tobie . 

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywanych wyłącznie w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub ma możliwość ich wyłączenia, przez co nie będą gromadzone żadne informacje.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innych urządzeniach, z których korzysta użytkownik w momencie odwiedzenia danej strony. Tego typu pliki mogą zawierać informacje m. in. na temat osoby odwiedzającej witrynę. Zawierają także specjalny numer służący do rozpoznania przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z witryną.

Dzięki danym zapisanym w plikach cookies, właściciele stron internetowych mogą dowiedzieć się więcej informacji o upodobaniach użytkowników, a przez to udoskonalać swoje serwisy internetowe i lepiej je dopasowywać do potrzeb użytkowników.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W PRZEGLĄDARCE?

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

Polityka prywatności strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Przekazywane nam dane osobowe dotyczą przede wszystkim nawiązania kontaktu z Państwem. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb. Nie ujawniamy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej strony internetowej. Stosujemy odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem. Dane osobowe są zaszyfrowane w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.